Business Case Planner

Meer projecten
12/04/2017
Uren bestedingsmodel
12/04/2017

Business Case Planner

Dit model is specifiek ontwikkelt om scenario’s samen te stellen voor vastgoed business cases. Aan de hand van de invoer en de verschillende scenario’s wordt een set van data verzameld, die vervolgens gebuikt worden in een SQL Server Analyse Service (Tabular mode) Power pivot model. Aan de hand van de ingevoerde gegevens worden de cashflow in tijd geëxtrapoleerd en kan gekeken worden of de projecten al dan niet rendabel zijn. Het model gebruikt verschillende scenario’s, die naast elkaar worden gepresenteerd.